ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ – บริษัท พีระโมโตสปอร์ต จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย รถมอเตอร์ไซด์ Kawasaki Bigbike ในสาขาราชบุรี และนครปฐม
หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา
ในตำแหน่งที่คุณมีคุณสมบัติเหมาะสม แนบไฟล์ประวัติของคุณ กรอก ชื่อ นามสกุล อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ทาง บริษัท พีระโมโต สปอร์ต จำกัด จะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ตำแหน่งงานที่เปิดรับ update 4/6/2563

1.ที่ปรึกษาการขาย

คุณสมบัติ
 เพศชาย เพศหญิง – วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 มีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 มีใจรักงานบริการ มีทักษะการเจรจา มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 ขยันอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด และรอบคอบ
 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน
– จำหน่ายสินค้าตามช่องทางการตลาดต่างๆ
– ต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้า โปรโมชั่นต่างๆของรถบิ๊กไบค์ ให้ลูกค้า
– จัดเตรียมรถก่อนส่งมอบ และเคลียร์เอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย
– จัดบูธ ออกบูธ แสดงรถบิ๊กไบค์ ตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
– งานอื่นๆ ของแผนกขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ โชว์รูมสาขาราชบุรี และสาขานครปฐม
พร้อมภาพถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารส่วนบุคคล
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– วุฒิการศึกษา
– เอกสารรับรองต่างๆ
**ต้องมีบุคคล ค้ำประกัน ก่อนเริ่มการทำงาน

หรือคลิกที่ลิ้งค์ Jobthai
https://jobthai.com/job/0,1076381.html

สอบถามเพิ่มเติมที่
☎️ สาขาราชบุรี โทร. 032-321-999
☎️ สาขานครปฐม โทร. 034-243-020

2. Webmaster & Digital Marketing Officer 1 ตำแหน่ง (ประจำสาขา นครปฐม)

รายละเอยีดของงาน

– สนับสนุนภารกิจด้าน Digital Marketing

– ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตข์องบริษัท

– ดูแลและปรับปรุงช่องทาง Social Media ของบริษัท

– ดูแลงานด้าน Web Content และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

✔ อาย ุ22-35 ปี / ไม่จ ากัดเพศ / วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญาตรีขึ้นไป

✔ สามารถทา เว็บไซต์ด้วย wordpress ได ้และสามารถเขียน Web Content

✔ มีพื้นฐานภาษา html หรือ php และ SEO (จะพิจารณาพิเศษ)

✔ สามารถสื่อสารได้ดี และท างานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

✔ สามารถใช ้MS Word, MS Excel, Internet พื้นฐานได้

✔ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้บ้าง

✔ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร>>>

สมัครด้วยตนเอง พร้อมภาพถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารส่วนบุคคล (ต้องมีบุคคล และเงินค ้าประกัน ก่อนเริ่มการท างาน)

สอบถามเพมิ่เติมที่

☎ สาขาราชบุรี โทร. 032-321-999

☎ สาขานครปฐม โทร. 034-243-020

 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน